Vishwambhari Stuti Lyrics In Gujarati | English | PDF | Download

vishwambhari stuti Gujarati

Vishwambhari Stuti Lyrics which is known as Bhavani Stuti. Vishwambhari Stuti Lyrics is a hymn for the worship of the Goddess. Here we will share the praise of Jagdamba all over the world in both Gujarati and English. The Vishwambhari Goddess is known as the mother of nature. It is through her that the Tridev and the whole world have been created.

Vishwambhari Stuti Lyrics in Gujarati | Meaning

વિશ્વંભરી અખિલ વિશ્વતણી જનેતા, વિદ્યા ધરી વદનમાં વસજો વિધાતા।
દુર્બુદ્ધિને દુર કરી સદ્બુદ્ધિ આપો, મામ્ પાહિ ઓમ ભગવતિ ભવદુઃખ કાપો ॥

Meaning: ઓ માતા જે સમગ્ર બ્રહ્માંડમાં રહે છે, જે જ્ઞાનના રૂપમાં મારી અંદર રહે છે,
અસ્તિત્વમાં છે તે અજ્ઞાનતાનો નાશ કરો, તમામ વેદનાઓનો નાશ કરો.

ભુલો પડી ભવરણે ભટકુ ભવાની, સુઝે નહી લગિર કોઈ દિશા જવાની ।
ભાસે ભયંકર વળી મનના ઉતાપો, મામ્ પાહી ઓમ ભગવતિ ભવદુઃખ કાપો ॥

Meaning:: હું આ દુનિયામાં ખોવાઈ ગયો છું અને એકલા હું મારા માર્ગની શોધ કરું છું, હું મારા નસીબમાં પહોંચી શકતો નથી; મારા મગજમાં ભયની જ્વાળાઓ જાગૃત થાય છે, ‘માતા’ ના રૂપમાં શરણાગતિ ઓ માતા, અસ્તિત્વમાં છે તે બધી પીડાઓને નાશ કરે છે

આ રંકને ઉગરવા નથી કોઈ આરો, જનમાન્ધ છું જનની હુ ગ્રહિ બાળ તારો ।
ના શું સુણો ભગવતિ શિશુ ના વિલાપો, મામ્ પાહિ ઓમ ભગવતિ ભવદુઃખ કાપો ॥

Meaning: કેવી રીતે સફળ થવું તેની ચાવી નથી, હું ધરતી પર નું એક અંધ બાળ છું. જેની તમે મારી એકમાત્ર માતા છો; આ બાળકની રુદન સાંભળો, તે બધી પીડાઓને નાશ કરો.

મા કર્મ જન્મ કથની કરતા વિચારૂં, આ સૃષ્ટિમં તુજ વિના નથી કોઈ મારૂં ।
કોને કહું કઠણ યોગ તણો બળાપો, મામ્ પહિ ઓમ ભગવતિ ભવદુઃખ કાપો ॥

Meaning:: હું આ જન્મમાં મારા કર્મો અને કાર્યો વિશે વિચારું છું, અને આ વિશ્વમાં, મારે તમારા સિવાય બીજું કોઈ નથી; જેની સાથે હું મારી અંદરના દર્દને બાળી શકું છું તેની સાથે હું તેની પીડા શેર કરી શકું છું, તમામ દુખોનો નાશ કરો.

હું કામ ક્રોધ મદ મોહ થકી છકેલો, આડંબરે આતી ઘણો મદથી બકેલો ।
દોષો થકી દુષિત ના કરી માફ પાપો, મામે પાહિ ઓમ ભગવતિ ભવદુઃખ કાપો ॥

Meaning: હું પ્રેમ, ક્રોધ, વાસના અને ઇચ્છાથી ભરેલો છું, મારું મોં ભયંકર શબ્દો બોલે છે; મારા દોષોને જુઓ અને મારા પાપોને માફ કરો, ‘માતા’ ના રૂપમાં મને શરણાગતિ આપો, જે બધી પીડાઓ છે તેનો નાશ કરો.

ના શસ્ત્ર ના શ્રવણનું પયપાન પીધું, ના મંત્ર કે સ્તુતિ કથા નથી કાંઈ કીધું ।
શ્રધ્ધા ધરી નથી કર્યા તવ નામ જાપો, મામ્ પાહિ ઓમ ભગવતી ભવદુઃખ કાપો ॥

Meaning: મેં ધર્મગ્રંથો વાંચ્યા નથી, કે મેં તેમને પાઠ કરતા સાંભળ્યા નથી મેં તમારા સ્તોત્રો ગાયા નથી અથવા તમારી વાસ્તવિકતા વિશે વાંચ્યું નથી; મેં તમારા નામનો પ્રેમ સાથે પૂર્ણપણે જાપ કર્યો નથી, ‘ઓમ’ ના રૂપમાં શરણાગતિ માતા, અસ્તિત્વમાં રહેલી બધી પીડાઓને નાશ કરી.

રે રે ભવાની બહુ ભૂલ થઈ જ મારી, આ જિંદગી થઈ મને અતિશય અકારી ।
દોષો પ્રજાળી સધળા તવ છાપ છાપો,મામ્ પાહિ ઓમ્ ભગવતિ ભવદુઃખ કાપો ॥

Meaning: ઓહ ઓ માં, મેં ઘણી બધી ભૂલો કરી છે, મને લાગે છે કે મારું જીવન નકામું છે; હું ફરીથી ભૂલ કરું તે પહેલાં મને સાચા રસ્તે લઈ જાઓ, ઓ માતાને અસ્તિત્વમાં છે તે બધી પીડાઓનો નાશ કરો

ખાલી ન કોઈ સ્થળ જે વીણ આપ ઘારો, બ્રહમાંડમાં અણુ અણુ મહી વાસ તારો ।
શક્તિ ન માપ ગણવા અગણિત માપો, મામ્ પાહિ ઓમ ભગવતિ ભવદુઃખ કાપો ।

Meaning: એવું કોઈ સ્થાન નથી કે જેમાં તમે નિવાસ ન કરો, તમે સમગ્ર બ્રહ્માંડમાં સર્વવ્યાપક અને સર્વવ્યાપી છો; તમારી સનાતન શક્તિને કોઈ સમજી શકે તેવો કોઈ રસ્તો નથી, ‘ઓમ’ ના રૂપમાં સમર્પણ કરનારી માતા, અસ્તિત્વમાં છે તે તમામ દુખોનો નાશ કરે છે.

પાપે પ્રપંચ કરવા બધી વાતે પૂરો, ખોટો ખરો ભગવતિ પણ હું તમારો ।
જાડયાંધકાર કરી દુર સદ્બુદ્ધિ આપો, મામ્ પાહી ઓમ ભગવતિ ભવદુઃખ કાપો ॥

Meaning:: હું ફરીથી પાપ કરું તે પહેલાં, કૃપા કરીને મને કહો, હું એક અજાણ બાળક છું પણ તેમ છતાં હું તમારો છું; મને જે ભૂલો થઈ છે તેનો અહેસાસ કરાવો, અંધકારમાં જ્legeાનનો ઝગમગતો પ્રકાશ, ‘ઓમ’ ના રૂપમાં શરણાગતિ માતા, અસ્તિત્વમાં રહેલી બધી પીડાઓને નાશ કરો.

શીખે સુણે રસિક છંદ જ એક ચિત્તે, તેના થકી ત્રિવિધ તાપ ટળે ખચીતે ।
વાધે વિશેષ વળી અંબા તણા પ્રતાપો, મામ્ પાહિ ઓમ ભગવતિ ભવદુઃખ કાપો ॥

Meaning: જે પણ સમર્પણ અને નિરંતર મનથી તમારા સ્તોત્રો સાંભળે છે અને શીખે છે, તેમના ડર અને ચિંતાઓ દૂર થઈ શકે; જે જાગૃત થાય છે અને તમારા પ્રેમનો અનુભવ કરે છે, તે ‘ઓમ’ ના રૂપમાં શરણાગતિ માતાને અસ્તિત્વમાં છે તે બધી પીડાઓનો નાશ કરે છે.

શ્રી સદ્ગુરૂ શરણમાં રહીને યજું છું, રાત્રિ દિને ભગવતિ તુજને ભજું છું ।
સદ્ભક્ત સેવક તણા પરિતાપ છપો, મામ્ પાહિ ઓમ ભગવતિ ભવદુઃખ કાપો ।।

Meaning:: હું મારા આધ્યાત્મિક માર્ગદર્શિકાના ચરણોમાં તમારું ધ્યાન કરું છું, દિવસ અને રાત હું તમારું નામ પાઠ કરું છું; મને તમારા સાચા શિષ્ય તરીકે સ્વીકારો અને મને લો, ‘ઓમ’ ના રૂપમાં સમર્પણ કરો છો માતા, અસ્તિત્વમાં છે તે તમામ દુખોનો નાશ કરો.

અંતર વિષે અધિક ઉર્મિ થતાં ભવાની,
ગાઉ સ્તુતિ તવ બળે નમીને મૃડાની ।
સંસારના સકળ રોગે સમૂળ કાપો,
હે માતા કે શવ કહે તવ ભક્તિ આપો,
મામ્ પાહિ ઓમ ભગવતિ ભવદુઃખ કાપો ।

Meaning: હું આ શરીર સાથે ખૂબ જ જોડાયેલ છું હે માતા, જ્યારે હું તમારું સ્તોત્ર ગાન કરું છું ત્યારે હું વાળીને તને નમન કરું છું; અસ્તિત્વમાં છે તે વેદનાના બધા મૂળનો નાશ કરો, ‘માતા’ ના રૂપમાં સમર્પણ કરો છો માતા, અસ્તિત્વમાં છે તે તમામ દુખોનો નાશ કરો.

Vishwambhari Stuti Lyrics in English

Vishvambhari akhil vishwa tani janeta,
Vidhya dhari vadanma vasajo vidhata;
Door-budhhine door Kari sad-buddhi apo,
Maampaahi Om Bhagavathi Bhava dukh kapo

Bhulo padi bhavarane bhataku Bhavani,
Suzhe nahi lagir koi disha javani;
Bhaase bhayankar vali man na utapo,
Maampaahi Om Bhagavathi Bhav dukha kapo

Aa rankne ugarava nathi koi aaro,
Janmaand chhu Janani hu grahi baal taro;
Naa shu suno Bhagawati shishu naa vilapo,
Maampaahi Om Bhagavathi Bhava dukha kapo

Maa karma janma kathni karta vicharu,
Aa shrishtima tuj vina nathi koi maru;
Kone kahu katthan yog tano balaapo,
Maampaahi Om Bhagavathi Bhava dukha kapo

Hoon kaam, krodh, madh moh thaki chhakelo,
Aadambare ati ghano madthi bakelo;
dosho thaki dushit na kari maaf paapo,
Maampaahi Om Bhagavathi Bhava dukha kapo

Naa shashtrana shravan nu paipaan pidhu,
naa mantra ke stuti katha nathi kai kidhu;
Shradhha dhari nathi karya tav naam jaapo,
Maampaahi Om Bhagavathi Bhava dukha kapo

Re re Bhavani bahu bhool thayi chhe mari,
Aa zindagi thai mane atishe akaari;
Dosho prajaali sagala tava chhaap chhapo,
Maampaahi Om Bhagavathi Bhava dukha kapo

Khaali na koi sthal chhe vina aap dharo,
Bhrahmandma anu-anu mahi vaas taro;
Shakti na maap ganava agneeta mapo,
Maampaahi Om Bhagavathi Bhava dukha kapo

Paape prapanch karva badhi vaate puro,
Khoto kharo Bhagwathi pann hoon tamaro;
Jadyandhakaar door sad-budhhi aapo,
Maampaahi Om Bhagavathi Bhava dukha kapo

Sheekhe sune Rasik Chandaj ekk chitte,
Tena thaki vividhh taap talek khachite;
Vadhe vishesh vali Amba tana prataapo,
Maampaahi Om Bhagavathi Bhava dukha kapo

Shri sad-guru sharanma rahine bhaju chhu,
Raatri dine Bhagwathi tujne bhaju chhu;
Sad-bhakt sevak tana paritaap chaapo,
Maampaahi Om Bhagavathi Bhava dukha kapo

Antar vishe adhik urmi thata Bhavani,
Gaun stuti tava bale namine mrugaani;
Sansaarna sakal rog samoola kapo,
He maat, keshav kahe bhakti aapo,
Maampaahi Om Bhagavathi Bhava dukha kapo

vishwambhari stuti Download

“Vishwambhari Stuti” is the key to unique devotion. Mother’s grace can be obtained through it. Here we have given the key form of mother’s devotion to worldwide praise in PDF format. You can share PDF Lyrics and Vishwambhari Stuti Download,

Listen Vishwambhari Stuti on YouTube

Thanks for visiting our website. In this web page we provide all the information regarding like vishwambhari stuti Gujarati, vishwambhari stuti english, vishwambhari stuti Meaning, vishwambhari stuti Download,